Østfold musikkråd måler akustikken for deg!

Østfold musikkråd har utstyr og kompetanse til å gjennomføre akustiske målinger av etterklang og bakgrunnsstøy i musikklokaler. Vi har blant annet gjort omfattende målinger av øvingslokaler og spillesteder for kor, korps og band i Fredrikstad, Sarpsborg og Moss.

Ønsker dere å gjennomføre målinger av kulturhuset, øvingslokalet, musikkrommet eller konsertsalen/fremføringslokalet dere bruker - ta kontakt med oss. Vi bruker målingsverktøyet WinMls, utviklet av Morset Sound Development.

Etter målingene lager vi en standardisert målerapport som beskriver rommets akustikk. I denne inngår bilder og måledata.

Vi jobber ut fra Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål, som beskriver og forklarer bruksområder, romvolum, krav til etterklangstid for ulike typer musikalsk gruppeaktivitet, samt maksgrenser for bakgrunnstøy fra f.eks. ventilasjon.

Ta kontakt for nærmere opplysninger og bestilling av akustikkmåling.