Helende sangstund

Miff Turid

Turid Pedersen med jentene

Her kan du lese en reportasje fra besøk i Ravneberget fegnsel og sangtilbudet for jentene der i november 2016.

I Ravneberget kvinnefengsel i Sarpsborg sitter fem kvinner i en sofa og blar gjennom tykke grønne ringpermer. En har tatt frem gitaren og vil synge ”What´s up” med 4 Non Blondes for den kan hun grepene til.

- Ja da gjør vi det, sier Turid Pedersen og setter seg ved el-pianoet for å akkompagnere.

Og så er allsangen i gang. Som den har vært minst én dag i uka de siste seks årene. Det er så lenge Turid Pedersen har arbeidet som sangpedagog i Ravneberget for prosjektet ”Musikk i frihet og fengsel” i regi av Østfold musikkråd / Musikkens studieforbund. Langt fra alle i rommet har vært så lenge i fengselet, men noen kommer tilbake flere ganger. Og da er de straks på sangtimen igjen.

- Det er veldig sosialt og samlende for mange som ellers ikke snakker sammen i hverdagen. De kommer stille inn i rommet. Så får de brukt kroppen og stemmen sin, de må puste helt ned i magen. Ofte går de syngende sammen ut igjen. Jeg opplever det som veldig positivt for dem, sier Turid.

En av kvinnene vi møter denne dagen har det akkurat slik. Hun har vært mye inn og ut av Ravneberget og sangtimen er viktig for henne.

- Jeg liker å synge coverlåter. Kjente sanger som jeg kjenner fra før. Jeg synes det er fint å bruke stemmen min, selv om jeg føler at jeg ikke har så bra sangstemme, jeg tror jeg er tonedøv, forteller hun lattermildt.

Da er det bra at dette er et lavterskeltilbud uten krav om sangferdigheter fra før. Det er heller ikke stort fokus på prestasjoner, det å skulle bli flink å synge, selv om det innimellom er rom for Turid å lære bort sangteknikker og hjelpe enkelte å videreutvikle seg. Hun sier det kommer veldig an på de som kommer hit. Noen er veldig interessert i sang, mens andre ikke vil synge i det hele tatt.

Turid forteller om en innesluttet kvinne som hadde som jobb å hakke is på gårdsplassen i fengselet en kald vinter. Plutselig en dag kom hun på sangtimen, men hun sang ingenting. Det var det ingen som tvang henne til heller.

- Etter hvert engasjerte hun seg i å kopiere opp noter og sangtekster, så begynte hun på skolen her i fengselet og ble bibliotekassistent. Og så begynte hun å synge!

Turid er overbevist om at det å bare lytte til levende musikk kan være helende for et menneske, og spesielt i et fengsel gir det en viktig funksjon.

- Viktigst for meg er å være åpen og lyttende. Jeg må kunne improvisere og se an mennesker. Noen ganger kommer det sterke følelser i forbindelse med sanger vi synger og da er det å være et medmenneske min viktigste rolle, mer enn å skulle lære dem noe.

Innimellom har de konserter for de andre i fengselet, som på juleavslutninger og lignende. Da hender de at de avanserer litt, gjør seg til et kor og legger på flere stemmer på sangene. Hvis det er stemning for det.

Musikk i fengsel og frihet (MIFF) er et musikktilbud til innsatte i fengsel og etter soning. Det overordnede målet med prosjektet er å gjøre de innsatte bedre rustet til å mestre hverdagslivet etter løslatelse, å stimulere til et rusfritt liv. Prosjektet er en del av et nasjonalt prosjekt drevet av Musikkens studieforbund.

Kristine Lind Andreassen