Akustikk og musikklokaler i Østfold

Informasjonsbrosjyre Akustikk

Akustikk i lokaler som brukes til musikk, er et område som i de siste årene har blitt forsømt. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har bidratt til at det er etablert en nasjonal bygningsstandard (NS8178) som sikrer god akustikk i musikklokaler. Standarden er nå tilgjengelig fra Standard Norges nettbutikk. Den anbefaler vi at legges til grunn ved prosjektering av skoler, kulturbygg og forsamlingslokaler der musikkøving og -formidling skal foregå.

Østfold musikkråd måler akustikken i konsert- og øvingslokaler med profesjonelt utstyr etter en spesifikk målemetode utarbeidet av Norsk musikkråd (nær ISO 3382-2 standard). Rapportene er beskrivende, og gir en objektiv vurdering av hvilke musikkformål rommet/salen er egnet til.

Se ellers egne nettsider musikklokaler.no for mer informasjon om temaet.

I Østfold er det nå målt ca. 50 lokaler til øving og framføring. Ta kontakt om du ønsker å vite mer om dette og/eller ønsker å bestille akustikkmåling.

Her finner du vår brosjyre om akustikkmåling i Østfold.