Sanghefte med tradisjonsmusikk fra Østfold

Hjerte Smerte

Vårt nyeste sanghefte med tradisjonsmusikk fra Østfold er kalt Hjerte, smerte, tro og trøst. Heftet inneholder 17 sanger med tematikk rundt tro, håp og kjærlighet.

Vi har ønsket å presentere et variert utvalg av religiøse sanger fra 1700-tallet fram til vår tid der både det høykirkelige og det lavkirkelige er representert. Heftet inneholder både salmer, skillingsviser, kjærlighetssanger, bedehussanger og verdslige sanger, alle med tilknytning til Østfold. Flere av kildene til de nyere sangene i heftet forteller at det i deres egen oppvekst ikke var så strengt skille mellom bruken av kristne og verdslige sanger. Dette er noe vi nettopp har ønsket å få fram i denne samlingen av sanger fra forskjellige tradisjoner. Det ble tidligere sunget mer enn i dag, til glede og trøst, i hverdag og fest. Det ble sunget i hjemmet, i kirken, på bedehuset og i ensomme stunder. I et forsøk på å favne noe av denne rikdommen har vi valgt ut folkemelodier samlet inn og skrevet ned av Catharinus Elling, (1858-1942). I tillegg er mange av sangene transkribert fra lydopptak av folk fra Østfold. Heftet er således et resultat av mange gode ildsjelers arbeid med å ta vare på lokal sangtradisjon. Vi takker dem ydmykt, uten innsamlere og informanter ville ikke dette heftet blitt til! Vi vil også takke Østfold fylkeskommune som støtter vårt arbeid med å ta vare på og formidle lokal tradisjonsmusikk.

Heftet kan bestilles HER.
(kr. 100,- + porto)