Frifond-tilskudd

Design uten navn 33 970x582

Frifond består av tre ulike støtteordninger som årlig gir ut rundt 30 millioner kroner til prosjekter og aktiviteter for barn og unge. Dette er penger som kommer fra overskuddet hos Norsk tipping, såkalte spillemidler.

Frifond tildeles gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk tipping. I 2019 utgjorde dette nærmere 200 millioner. Midlene forvaltes av Norsk musikkråd og LNU. Frifond skal bedre de økonomiske rammebetingelsene for frivillige organisasjoner og organisasjonenes kulturaktiviteter gjennom barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt.

Gjennom Frifond kan grupper med minst tre personer søke om inntil 40 000 kroner til små og store prosjekter - bygge noe i nærmiljøet, lage et arrangement eller starte band.

Søknaden blir behandlet av enten Frifond musikk, Frifond teater eller Frifond barn og unge.

Nytt er også Frifond restart. Denne ordningen er relevant for dere som trenger midler for å sparke i gang etter koronatid!

Dersom dere er unge, blakke og kreative - så er gjerne Frifond noe for dere. Les mer om retningslinjer og vilkår her.