Søk Østfold musikkråds musikkstipend 2024!

Østfold musikkråd lyser i 2024 for andre gang ut et musikkstipend til unge mellom 13 og 20 år fra Østfold! Mulig totalsum for stipendene er på 30.000 kroner. Det tildeles ett, to eller flere særlige talenter eller grupper innen alle musikksjangre. Søk nå!

Thumbnail Swada presse ostfolkd ms

Østfold musikkråd lyser i 2024 igjen ut musikkstipend til unge mellom 13 og 20 år fra Østfold!

Stipendet kan tildeles ett særlig talent, deles mellom to eller tildeles en gruppe innen alle musikksjangre.

Stipendet tildeles kun søkere som kan vise til resultater og har et klart formulert mål for bruken av stipendet.

Det kan søkes om stipend til kurs, videreutvikling, hospitantopphold, ekskursjoner, prosjekter, konserter eller musikkproduksjon. Det innvilges ikke stipend til musikkutstyr eller instrumenter.

Tildelt stipend skal gå til formålet oppgitt i søknaden. Det skal ikke benyttes til andre formål.

Søknader om stipend behandles av styret i Østfold musikkråd. Dersom ingen søknader finnes støtteverdige kan Østfold musikkråd velge å ikke dele ut stipendet. Eventuell vinner eller vinnere mottar stipendet på Østfold musikkråds årsmøte i april 2024. Kortfattet rapport som redegjør for bruk av stipendet sendes ØMR innen 6 mnd. etter tildeling.

Søk Østfold musikkråds musikkstipend innen 1. februar 2024 ved å fylle ut skjemaet her.

Spørsmål stilles til ostfold@musikk.no.

Søk her!