Nyheter  Onsdag 6. januar 2021

Akustikkmåling på Janitsjarhuset i Sarpsborg!

Før jul målte Østfold musikkråd akustikken i Janitsjarhuset i Sarpsborg. Målingen er en av flere målinger vi foretok i 2020. Målsetningen med akustikkmåling i musikklokaler er å få god oversikt over lydforholdene, slik at de kan tilpasses og forbedres. Det er svært viktig at musikklag og foreninger har gode lokaler for øving og konsertering.

IMG 8377

Rapport og måling av Store sal i Janitsjarhuset er bestilt av Sarpsborg musikkråd. Rapporten fra målingene vi foretok, gjøres snart tilgjengelig på www.musikklokaler.no. Der ligger det også rapporter fra alle andre målinger vi har foretatt - faktisk ligger det akustikkrapporter fra musikkrådene i hele Norge i denne databasen!

Østfold musikkråd foretar gjerne akustikkmåling for musikklag og foreninger. I etterkant av målingen får dere en svært grundig rapport over lydforholdene i øvingslokalet/konsertlokalet deres. Vi tar også veldig gjerne en prat med dere om innholdet i rapporten og veien videre.

Målingene er relevante uansett om dere er et korps, kor, storband, ensemble, band, ukuleleklubb, trekkspillklubb - eller utøver musikk på andre måter. Akustikkmåling og viktigheten av gode lokaler til musikkformål er en fanesak for musikkrådene. Vi ønsker at våre lag og foreninger skal ha lokaler som gir de beste mulige lydforhold for musikalsk utvikling og trivsel. Derfor er prisen for en grundig måling hos musikkrådene svært overkommelig sammenliknet med hva den er hos andre aktører!

https://www.musikk.no/ostfold/... finner du en stor mengde informasjon om akustikkmåling i musikklokaler. Musikklokaler måles etter en egen standard, og musikkrådene i Norge har god oversikt over denne. Ta kontakt med Østfold musikkråd på 907 33 907 eller ostfold@musikk.no dersom du har spørsmål om akustikkmåling - eller ønsker avtale om måling av et lokale i vårt område.