Nyheter  Fredag 13. mai 2022

Årsmøte i Østfold musikkråd!

Onsdag 20. april 2022 ble det avholdt årsmøte i Østfold musikkråd.

Styre

Årsmøtet i Østfold musikkråd 2022 ble avholdt på nye, flotte Rakkestad kulturskole. I forkant av årsmøtet ble det arrangert en omvisning på kulturskolen, ved Grethe Torstensen, kultursjef i Rakkestad kommune. Deretter fikk vi musikk ved Nedre Glomma Saksofonensemble før Generalsekretær i Norsk musikkråd, Bjarne Dæhli holdt innlegg om veien videre for musikkrådene.

På årsmøtet ble det valgt nytt styre. Ny i styret er Arnfinn Haugberg fra Østfold sangerforum. Sittende styreleder Ann Kristin Adolfsen fra Norges Musikkorps Forbund ble gjenvalgt som styreleder. Petter Spæren og Rita Eriksen trer ut av styret. Østfold musikkråd takker dem for enestående engasjement og verdifull innsats. Øvrige styremedlemmer, Aleksander Halsnes Strøm (NMF), Ingvild Øverby Vist (Ung Kirkesang Sør-Øst), Unni Skaar (NMF) og Trond Erikson (nyMusikk Østfold) ble gjenvalgt for en ny periode.

Styret i Østfold musikkråd 2022 - 2023 vil altså bestå av totalt 6 medlemmer. Styret velger nestleder og konstituerer seg 13.juni 2022.

Vi vil takke lokale musikkråd, medlemsorganisasjoner og Norsk musikkråd for fremmøtet, for alle verdifulle diskusjoner og innspill. Videre takker vi også Fru Blom Studio for enestående bevertning under møtet.