Nyheter  Fredag 21. april 2023

Årsmøtet i Østfold musikkråd ble avholdt 12.april 2023!

16 delegater og tre observatører var tilstede i møtet, samt stipendvinnere av vårt nyopprettede musikkstipend. Østfold musikkråd takker for et riktig flott møte!

340932640 1734951957003609 6909871484950091891 n

Årsmøtet i Østfold musikkråd 2023 ble avholdt på Quality Hotel Fredrikstad. I forkant av årsmøtet ble det musikk ved Hermine Skovdahl og bespisning. Deretter fikk årsmøtet hilsning, historikk og velvalgte ord fra generalsekretær i Musikkens studieforbund, Ludvig Claeson. Vi delte også for første gang i 2023 ut Østfold musikkråds musikkstipend, og det var fire stipendmottakere som hver mottok 7500 kroner og statuett; Milla Eline Kitterød (fløyte), SWADA (band), Peder Kjerkreit (cello) og Hermine Skovdahl (vokal).

På årsmøtet ble det valgt nytt styre. Ny i styret er Susan Stensrud fra Norges Korforbund og Halvor Kjerkreit fra De Unges Orkesterforbund. Sittende styreleder Ann Kristin Adolfsen fra Norges Musikkorps Forbund ble gjenvalgt som styreleder. Unni Skaar og Ingvild Øverby Vist trådte ut av styret. Østfold musikkråd takker aller hjerteligst for engasjement og innsats i tiden de har sittet i styret. Øvrige styremedlemmer, Aleksander Halsnes Strøm (NMF), Arnfinn Haugberg (Østfold Sangerforum) og Trond Erikson (nyMusikk Østfold) ble gjenvalgt for en ny periode. Styret i Østfold musikkråd 2023 - 2024 vil altså bestå av totalt 6 medlemmer. Styret velger nestleder og konstituerer seg 24. april 2023.

Østfold musikkråd takker lokale musikkråd, medlemsorganisasjoner, Musikkens studieforbund og Viken fylkeskommune for fremmøtet, for verdifulle diskusjoner og innspill til neste årsmøteperiode.

Videre takker vi Quality Hotel Fredrikstad.