Nyheter  Tirsdag 8. mars 2022

Birgitte Magnus går av med pensjon

Fra 1.mars 2022 har Birgitte Magnus, tidligere daglig leder og senere seniorrådgiver i drøyt 1,5 år, trådt inn i pensjonistenes rekker. Birgitte har vært ansatt i Østfold musikkråd i 10 år og 4 måneder.

Birgitte

Birgitte er en svært kunnskapsrik og intelligent dame, et arbeidsjern med unik og bred erfaring, pedagogiske evner, humoristisk sans og dypt brennende engasjement for musikk- og kulturliv. Som daglig leder i Østfold musikkråd har Birgitte stått bak svært mange flotte, faste tiltak, prosjekter, aktiviteter og spennende produksjoner. Det er umulig å nevne alle, men noen eksempler kan trekkes frem.

Birgitte har drevet servicekontor for musikklivet, samarbeidet med offentlige myndigheter på fylkes- og kommunenivå, behandlet søknader og rapporter om kurstilskudd fra lag og foreninger i fylket og forvaltet fylkeskommunale tilskudd til Østfold musikkråds medlemsorganisasjoner. Hun har også vært med å arbeide frem planverk av ulike typer for kulturfeltet og frivilligheten i Østfold og Viken. Birgitte Magnus har videre vært en viktig bidragsyter i Norsk musikkråds arbeid for akustikk i musikklokaler, samt i utarbeidelse av kursmateriell for fylkesmusikkrådene. Andre viktige arbeidsområder har vært å administrere Østfold musikkråds arbeid for folkemusikk i Østfold i fellesskap med vår folkemusikkonsulent, Trad Session, Musikk i fengsel og frihet og musikkgrupper for mennesker med særlige behov.

Som daglig leder for Østfold musikkråd er jeg stolt og glad over å ha fått min opplæring fra Birgitte. Det har vært en fryd å arbeide sammen med en så flott, fargerik, kreativ, erfaren og kunnskapsrik person.

Daglig leder og styret i Østfold musikkråd skal feire Birgitte med en avslutningsmiddag påfølgende uke. Vi kommer til å savne Birgitte masse i Østfold musikkråd og ønsker henne gode dager i ny tilværelse.

Jeg er svært takknemlig for den solide jobben Birgitte har gjort før meg som daglig leder og jobben hun gjorde som seniorrådgiver gjennom min første tid som daglig leder. Samlet har dette gitt et solid grunnlag og gode verktøy for veien videre.

Birgitte svarer nå ikke lenger på e-post og telefonsamtaler for Østfold musikkråd. Ved behov, ta kontakt med meg på tonje.gravningsmyhr@musikk.no, ostfold@musikk.no eller 907 33 907.

Tonje Gravningsmyhr, daglig leder, Østfold musikkråd.