Nyheter  Mandag 3. februar 2020

Felles styreseminar 1.-2. februar
Østfold og Akershus musikkråd

De to styrene i Akershus musikkråd og Østfold musikkråd med sine daglige ledere, hadde et meget vellykket felles styreseminar i helgen med hovedtema Viken – veien videre.

I mai 2018 startet de tre fylkesmusikkrådene i Buskerud, Akershus og Østfold et samarbeid for å forberede seg til etableringen av ny Viken fylkeskommune. Arbeidet i et felles AU har pågått siden dette med en økt intensivering i samarbeidet mellom AMR og ØMR fra 2019. Som en videreføring av dette, gjennomførte de to styrene i AMR og ØMR pluss daglige ledere, et felles styreseminar på Støtvig hotell i Larkollen i helgen. Hovedtemaer var:

  • hvordan vi best mulig kan forholde oss til fylkeskommunen med den endørspraksisen de ønsker
  • hvordan presentere musikkrådene i Viken for det fylkeskommunale nivået for å informere best mulig om hva vi er, hva vi gjør og belyse hvilken rolle vi har som samfunnsaktør innenfor frivillighet og musikk
  • hvordan forholder seg til framtiden med og i Viken med den politiske situasjonen vi har i dag
  • drøfting av strategi- og handlingsplaner
  • forberedelser til årsmøter 22. april.