Nyheter  Onsdag 27. oktober 2021

Frivillighetskonferanse i Viken 2021

Stortingspolitiker Freddy Øvstegård fra Østfold åpnet årets frivillghetskonferanse, som også i år hadde samlet mange deltakere fra store deler av Viken. Disse årvisse konferansene har vist seg å være nyttige og inspirerende for tillitsvalgte i mange av de regionale frivillige organisasjonene i Viken.

Årets konferanse ble også streamet direkte, slik at mange også satt hjemme og fulgte med.

Les mer om konferansen og se opptaket fra innleggene her!

Ovstegard Frivillighetskonferanse2021