Nyheter  Onsdag 1. mars 2023

Østfold musikkråd inviterer til kurs!

Tirsdag 30.mai blir det avholdt introduksjonskurs i akustikk og musikklokaler for lokale musikkråd og interesserte i deres medlemslag. Invitasjon er sendt til alle lokale musikkråd i Østfold, men det er også mulig å melde interesse via denne nettsiden.

Last ned

Introduksjonskurs i Akustikk for lokale musikkråd og deres medlemslag

Musikkens studieforbund har kurs som fylkesmusikkrådene holder for lokale musikk- og kulturråd og deres medlemslag - interesserte fra korps, kor, band, orkestre og ensembler. Dette gjøres for å øke lokalrådenes kompetanse på prioriterte områder.

Første basiskurs i akustikk arrangeres for lokale råd i Østfold tirsdag 30.mai 2023 fra 17-21.15. Kurset har fysisk oppmøte. Vi kommer tilbake til sted når vi har oversikt over antall påmeldte.

Tema for første kurs er: AKUSTIKK OG LOKALER.

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om temaet. Vi ber om tilbakemelding på deltakelse innen 12.april 2023. Meld inn deltakere med navn, epost og telefonnummer. I utgangspunktet ønsker vi så mange påmeldte som mulig, både fra lokale musikkråd i Østfold og deres medlemslag. Det blir enkel bevertning. Meld derfor fra om eventuelle allergier ved påmelding.

Velkommen til en lærerik og hyggelig kveld!

For informasjon og påmelding, ta kontakt på 907 33 907 eller ostfold@musikk.no.

Vennlig hilsen

Erik Sæther, akustikkrådgiver, Østfold musikkråd, Buskerud musikkråd og Norsk musikkråd.

Tonje Gravningsmyhr, daglig leder, Østfold musikkråd.