Nyheter  Torsdag 24. juni 2021

Kulturminister Raja åpnet PANDEFRI

Onsdag 23. juni markerte frivilligheten i Viken åpningen av samfunnet. PANDEFRI er frivillighetens felles gjenåpnings-periode, og varer fra 25. september til 10. oktober. Da skal alle lokalsamfunn i Viken syde av tilbud til barn og unge, voksne og eldre om å bli med i lokale lag og foreninger.

Se video fra åpningen, med innledning fra alle paraplyorganisasjonene, og kulturministerens hilsen mot slutten av programmet

Bak PANDERI står de frivillige organisasjonene innen teater, musikk, idrett, friluftsliv og barne- og ungdomsorganisasjonene i Viken. Disse skal sammen markere viktigheten og mangfoldet i de lokale lag og foreningene som alle som bor i Viken kan bli med i.

Kulturminister Abid Raja foretok den offisielle åpningen av PANDEFRI, på Huringen stadion 23. juni. Daglig leder i Akershus musikkråd deltok på vegne av musikkrådene i Viken, og oppfordret i sin åpningstale så mange som mulig av de over 1.200 lokale musikklagene i Viken til å bli med, til å samarbeide med en annen lokal organisasjon og lage et godt tilbud i uke 39 og 40.

Kulturministeren var opptatt av frivilligheten og problemene under Pandemien, og vektla regjeringens innsats med kompensasjonsordninger og priroitering av barn og ungdom. Han understreket spesielt det positive i at de frvillige organiasjonene samarbeider på tvers, og at PANDEFRI er et flott initiativ som han vil ta med seg inn i regjeringens vidre arbeid med gjenåpningen og med frivilligheten generelt også etter at pandemien er over.

Nettsiden pandefri.no ble også offisielt åpnet under arrangementet, og her kan lag og organisasjoner allerede registrere sine arrangementer og tilbud i pandefri-perioden 25. september til 10. oktober. Dersom man ønsker blir arrangementet også automatisk publisert på ungfritid.no.

Se også denne artikkelen med forhåndsomtale av åpningen.

Bilde kud abid raja 011