Nyheter  Torsdag 17. august 2023

Østfold musikkråds musikkstipend 2023: Peder Kjerkreit

I 2023 opprettet Østfold musikkråd et musikkstipend til talentfull ungdom fra Østfold i fin utvikling, som har klare mål for sin utøving. For 2023 vedtok styret å dele ut 4 musikkstipender, hvert av dem på 7500 kroner. Fremover presenterer vi mottakerne her på nettsiden! Først ute er den 14-årige cellisten Peder Kjerkreit fra Råde.

Thumbnail IMG 3095
Thumbnail IMG 3090
IMG 3126
Thumbnail IMG 3096

Peder Kjerkreit har spilt cello siden han var tre år gammel. Nå er han elev ved talentutviklingsprogrammet ved Norges Musikkhøgskole. Siden han var tolv år har han vært solocellist i Østfold ungdomsorkester. I forbindelse med dette har han spilt soloparti sammen med Atle Sponberg og Terje Tønnesen ("Årstidene" av Vivaldi). De to siste årene har han kvalifisert seg til å delta på sommerkurs i regi av Valdres sommersymfoni. Høsten 2022 fikk han 1.pris i innledende runde (Oslo/Viken) i Ungdommens Musikkmesterskap. Siden høsten 2021 har han tatt privattimer hos Kari Ravnan (v/Barratt Due Musikkinstitutt). Peder ønsker å utdanne seg til profesjonell cellist.

Peder søkte om stipendet for å kunne være aktiv deltager på MusicFest Aberystwyth, et sommerkurs i forbindelse med en musikkfestival i Wales. Kurset ble organisert av Kari Ravnan og Sigyn Fossnes. Dette kurrset er svært anerkjent og svært få ungdommer får tilbud og mulighet til å være med på kurset. Deltagerne får undervisning seks timer om dagen og undervisningen består av timer med lærer, gruppetimer, mesterklasser, kammermusikk og timer med akkompagnatører på internasjonalt nivå. Kurset er for inviterte strykertalenter.

I perioden 29.07-06.08 deltok Peder Kjerkreit på MusicFest Aberystwyth. Peder rapporterer at kurset ble en svært positiv og inspirerende opplevelse. Hver dag inneholdt cellotime med lærer, kammermusikktime, masterclass, konserter og en god del egenøving. Peder gjorde blant annet framføringer på tre elevkonserter med både kursdeltakere og lokale tilhørere i salen. Han forteller at dette ga uvurderlig konserterfaring. Videre gav det å være innkvartert og reise sammen med andre strykertalenter fra Norge verdifulle bekjentskaper for årene framover.