Nyheter  Tirsdag 29. desember 2020

Database med over 1000 folkeviser fra Østfold endelig tilgjengelig på internett!

Østfold musikkråd har i over 10 år jobbet målrettet og systematisk med å samle inn gamle noter og gjøre lydopptak av tradisjonsbærere fra Østfold. I 2020 har det blitt jobbet intenst med å rydde i samlingene og utvikle en søkbar database. Noter og lydopptak er nå tilgjengeliggjort for hele verden!

John Vedde

John Vedde har laget den søkbare databasen over innsamlet tradisjonsmusikk fra Østfold.

Først ut er samlingens sangmateriale, der 3 av 4 permer med noter nå er digitalisert og publisert på internett. Til ca. 5-10 % av notene finnes det lydfiler av samme melodi. Hele 61 forskjellige sangkategorier er brukt, delvis arvet av det folkemusikk registreringsprogrammet Fiol som er i ferd med å fases ut, delvis ut fra Velle Espeland (Norsk Visearkiv) sine anbefalinger.

«Det har vært en lang vei frem til der hvor vi er nå, men vi er veldig fornøyde med resultatet av det arbeidet som nå er gjort», påpeker folkemusikkonsulent Marianne Tomasgård. Det er John Vedde fra Drøbak som har utviklet søkesystem og database og arbeidet med å legge inn alle data. På sikt håper Tomasgård at tradisjonsmusikken fra Østfold kommer inn i et felles nasjonalt arkivsystem. Per i dag finnes det faktisk ikke et felles arkivsystem for alle folkemusikkarkivene i Norge. Dette jobbes det nå med nasjonalt. «Kulturdepartementet jobber nå med å lage en helhetlig strategi for hele folkemusikkfeltet, og arkiv er jo en svært viktig brikke for feltet. Det er jo her utøvere, artister, forskere, lærere og studenter og alle interesserte kan finne lokalt kildemateriale. Det er for tidlig å si noe om utfallet av strategiplanen til Kulturdepartementet, men vi er i alle fall veldig glad for at vi, i påvente av en større nasjonal satsing, endelig kan vise fram en del av den østfoldske kulturarven for et bredere publikum enn vi tidligere har kunnet gjøre».

Her kan publikum søke etter sanger fra østfoldkilder:

https://folkemusikkiostfold.no/