Nyheter  Onsdag 25. oktober 2023

Østfold musikkråd lyser ut en 60% rådgiverstilling

28.september avholdt Østfold musikkråd ekstraordninært årsmøte. Her ble det vedtatt å opprette en 60% rådgiverstilling. Stillingen vil ha fokus på akustikk, lokale råd, medlemsorganisasjoner og prosjekter. Vil du jobbe hos oss?

Gå til Finn.no og les utlysningen her!