Nyheter  Torsdag 19. mai 2022

Østfold musikkråd og Buskerud musikkråd utlyser 100% stilling som akustikkrådgiver!

Vil du være med på laget og jobbe for at musikklivet får bedre tilrettelagte øvings- og fremføringslokaler? Det er et stort behov nasjonalt, regionalt og lokalt for kartlegging, akustikkmåling, synliggjøring av behov og rådgivning. Musikkrådene i Norge har akustikk som en av sine kjernesaker. Vi søker nå en person som kan ha ansvaret for dette arbeidet både i Østfold og Buskerud, samt noe arbeid nasjonalt i Norsk musikkråd! Søk her!

Bilde Akustikkutstyr

Arbeidsoppgaver·

Akustikkmålinger med rapportskriving, kartlegging av lokaler, rådgivning til lag, foreninger, lokale musikkråd, organisasjoner og det offentlige, kommunisere og formidle behovet for egnede musikklokaler, ta aktiv del i det nasjonale kompetansenettverket, initiere og gjennomføre tiltak i samråd med oppdragsgivere, utarbeide dokumentasjon og faktagrunnlag for arbeidet med musikklokaler.

Det er fast kontorplass i Østfold musikkråd (Fredrikstad), Buskerud musikkråd (Drammen) og mulighet for delvis hjemmekontor. Det er likevel en del fleksibilitet i stillingen og arbeidssted vil variere etter behov. En del reisevirksomhet og noe ettermiddag/kveldsarbeid må påregnes. Vi tilbyr betalt opplæring og sertifisering som akustikkmåler i Norsk musikkråd. Den som ansettes vil bli en viktig del av det nasjonale nettverket for akustikk og musikklokaler i Norsk musikkråd, og være en del av Nasjonalt Utvalg for musikklokaler.

Kvalifikasjoner

Du må ha interesse for betydningen av egnede musikklokaler for musikklivet. Det er en fordel om du er fagakustiker og/eller har kompetanse innen lyd og akustikk. Du kan gjerne ha erfaring fra akustisk tilrettelegging eller rådgivning for bygg/anlegg. Det er ønskelig med kjennskap til og kunnskap om det frivillige musikklivet. Det er en fordel med erfaring/utdanning fra musikkfeltet. Du bør ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, gjennomføringsevne, gode prosjektlederegenskaper og evne til selvstendig arbeid. Videre bør du ha gode samarbeidsevner, se muligheter og praktiske løsninger, samt beherske datainnsamling og rapportering (opplæring vil bli gitt).

Engasjementet varer i utgangspunktet ut 2024 med oppstart høsten 2022. Stillingen lønnes i henhold til gjeldende tariffavtale med gjeldende lønnstabeller i hovedtariffavtalen i staten med lønnsspenn 42-69 etter statens lønnsregulativ som Rådgiver, avhengig av kompetanse og ansiennitet.

Søk her!