Nyheter  Fredag 13. november 2020

Voksenopplæringstilskudd og korona-kompensasjon utbetalt for våren!

Denne uken utbetalte Musikkens studieforbund voksenopplæringsmidler til viseklubber, trekkspillklubber, band, storband, spelemannslag, korps, orkester, band og kor m.m. over hele landet. Rammen i år var på totalt 14 millioner.

I Østfold startet året som vanlig med stor aktivitet. En del planlagte aktiviteter måtte plutselig brått avlyses eller utsettes. Medlemsorganisasjoner, lag, foreninger og lokale musikkråd forteller om utfordringer i forhold til smittevernregler, størrelse og tilgang på egnede øvingslokaler. Videre om usikkerhet og medlemmer som ikke har kunnet delta fordi de regnes til risikogruppen.

Lag og foreninger har imidlertid utvist imponerende tilpasningsevne. Mange har vært kreative og nytenkende i gjennomføring av øvelser og aktiviteter, og kommet opp med alternative gjennomføringsmåter. Mange har avholdt gruppeøvelser, mens andre har gjennomført ulike typer digitale øvelser. Mange av erfaringene gir ny og nyttig kunnskap om øving og læringsmuligheter for fremtiden.

Østfold musikkråd har hørt om utvikling og fremgang i en tid der rammene for øving og annen aktivitet stadig endres. Blant gladpunktene finner vi at band stort sett har opprettholdt sin aktivitet for vårsemesteret. Det gjelder i Østfold, men også på landsbasis. Vi ser imidlertid lavere aktivitet hos kor, orkestre, korps og trekkspillklubber. Østfold musikkråd er glad for å dele ut tilskudd som virker enda viktigere for lagene i år enn vanlig. Selv om aktivitetsnivået har vært lavere opprettholder Musikkens studieforbund samme nivå på tilskuddene i år som i fjor. Med tanke på forholdene har våre lag og foreninger opprettholdt sine aktiviteter på imponerende vis gjennom våren 2020.

For hele Viken fylke er utbetalingen for vårsemesteret 2020 på 2 567 949 kr. Antall timer er 16 753 slik at Viken har en nedgang på over 9000 øvingstimer fra våren 2019. I Østfold er det gjennomført 136 kurs våren 2020. Det betyr en nedgang på 17 kurs fra våren 2019.

Les om voksenopplæringstilskuddet på landsbasis her.