Nyheter  Tirsdag 11. mai 2021

Breddekulturen fortsatt glemt

Skuffende revidert budsjett: Ingen realvekst til tross for musikklivets kritiske situasjon.

– Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen for avlyste arrangementer frem til oktober, men ellers er det få positive nyheter i revidert nasjonalbudsjett og årets tippemiddelfordeling, sier en skuffet styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

Driftstilskudd på stedet hvil

En uke før koronaen lammet Norge søkte Musikkrådet om økte midler til frivillige musikkorganisasjonene om en økning fra 20 millioner til 32 millioner i driftstilskudd, som tildeles fra tippemidlene. Bevilgningen ble stående på stedet hvil uten realvekst.

– Vi søkte blant annet om ekstra midler til for å kunne inkludere flere i musikklivet, og håpet på en økning nå. Når 44 millioner av tippemidlene samtidig holdes tilbake ligger ballen hos kulturkomitéen på Stortinget, ved behandlingen av revidert budsjett, fortsetter Borgundvaag.

For med Frivillighetsmeldingen ville regjering og Storting nettopp vri midler fra prosjekt til drift.

– Det er uforståelig at driften nedprioriteres når breddekulturen skal gjenoppbygges. Skal vi unngå at flere kor, korps og musikklag legges ned må pandemislitne musikkorganisasjoner få midler til å gjøre en ekstra innsats for å rekruttere tilbake utøvere som har sluttet.

Regjeringen favoriserer idrett

Situasjonen for de nasjonale musikkorganisasjonene innen kor, korps, band og orkester er kritisk. Til nå har de mistet én av ti medlemmer, Norsk musikkråd frykter at andelen blir langt høyere utover høsten.

– Vi jobber for at så mange som mulig skal få mulighet til å oppleve og utøve musikk. Skal vi stanse nedgangen i medlemskap, og samtidig lykkes med å rekruttere tilbake så snart smittesituasjonen tillater det, trenger vi hjelp fra myndighetene.

Regjeringen har bevilget 420 millioner til lokale idrettslag og idrettsforeninger for barn og unge over tippemidlene. Dette er en økning på litt over 12 prosent.

– Når regjeringen samtidig ikke gir frivillige musikkorganisasjoner realvekst, viser det en klar favorisering av idretten.

Økte rammer for instrumentfondet, dekker halve behovet

Fordelingen av tippemidlene gav en dobling til instrumentfondet.

– Økningen er positiv, men langt fra tilstrekkelig. Årets instrumentfond på 30 millioner dekker halvparten av behovet, skal barn og unges musikkopplæring tas på alvor må fondet firedobles.

Kompensasjonsordning forlenges til oktober

– Det er gledelig at regjeringen viderefører kompensasjonsordningene til oktober. Nå kan musikklagene planlegge aktiviteter for høsten, uten å knekke nakken økonomisk hvis arrangementet må avlyses. Det krever selvsagt at midlene strekker til.