Amedia - Lokalavisenes søknadsordning

Lokale lag og foreninger inviteres hvert år til å søke Amedias aviser om støtte til aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge. Sammen med Sparebankstiftelsen DNB gir våre aviser 25 millioner kroner til foreninger og organisasjoner i hele landet.

Som viktige samfunnsinstitusjoner vil våre aviser bidra til å skape gode lokalsamfunn. Slik er de med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet og er en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i sitt område.

Søknadsfristen for 2023 er utløpt. Ny frist for 2025 kommer i starten av året.

Les mer og søk her