Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og har to hovedoppgaver. Den ene er å dele ut støtte til samfunnsnyttige formål, og den andre er å være majoritetseier i Gjensidige Forsikring ASA, og videreføre over 200 års forsikringshistorie i Norge. Begge formålene handler om å skape gode liv et trygt samfunn.

I 2022 har vi to utlysninger, en sommerutlysning med søknadsfrist 1. mars og en høstutlysning med søknadsfrist 15. september.

Les mer om stiftelsen her