Om Buskerud Musikkråd

Buskerud musikkråd er fellesorganet for all organisert og uorganisert musikkvirksomhet i Buskerud. Vi er et servicekontor for musikklivet, gjennomfører en rekke prosjekter og aktiviteter og samarbeider godt med offentlige myndigheter

Vi er fylkesledd av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund i Buskerud.

- Har som hovedoppgave å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for fylkets musikkliv, blant annet gjennom kontakt med offentlige myndigheter på alle plan

- Formidler voksenopplærings-tilskudd til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund

- Organiserer over 25000 aktive musikkutøvere i mer enn 600 lag innen kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rock-grupper mm

- Arbeider for å styrke organisasjonsarbeidet i musikkorganisasjonene

- Driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunen og kommuneneInformerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet

- Tilbyr kurs- og opplæring i musikk og andre aktuelle emner

- Er representert i forskjellige nasjonale utvalg, blant annet Anleggsutvalget for akustikk, og Musikkverkstedordningen

- Arbeider for bedre musikkopplæring gjennom samarbeid med grunnskolen, musikkskolene og fritidsmusikklivetEr det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige administrasjoner på kultur- og skolesektoren i fylket