Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Logo Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv.

Hvem kan søke?
Organisasjoner på Østlandet kan søke støtte til tiltak for barn og unge inntil 25 år, som bidrar til aktivitet og tilhørighet. I sjekklisten vår får du enkelt tilbakemelding på om du oppfyller kravene for å søke støtte.

Hva kan dere søke om støtte til?
Vi støtter tiltak innen områdene: Kunst og kultur, Natur og friluftsliv, Idrett og lek, Nærmiljø og kulturarv.

Når er søknadsfristen?
Beløp under 50 000 kr har løpende søknadsfrist
Beløp over 50 000 kr har følgende søknadsfrister er: 1. april, 1. september og 1. desember.
Søknaden må være sendt innen kl. 23:59 disse datoene

Les mer og søk her