Nytt tilskudd: Rekruttering og deltakelse - korps og orkester

Ekstra tilskudd for økt deltakelse blant barn og unge

NM Tilskudd orig2
NM Tilskudd orig4

I 2024 kan dere motta et ekstra tilskudd for å gi flere barn og unge muligheter til å delta i korps og orkester. Midlene kan brukes på for eksempel rekrutteringsaktiviteter, redusere kontingenten, dirigent- og instruksjonskostnader, leie av øvingslokaler, gjennomføre konserter, kurs, seminarer, konkurranser, reise, nødvendig utstyr eller samarbeidsprosjekter.

Ordningen vurderes videreført i 2025, mer informasjon kommer

Les mer og søk her