Strategi- og handlingsplan 2022-2024

Strategi- og handlingsplan for Buskerud musikkråd vedtatt på årsmøte 3. april 2022

Strategi baerekraft og handlingsplan 2024 og 2025 Buskerud musikkrad

BMR Strategi og handlingsplan 2022 2024