Strategi- og handlingsplan 2022-2024

Strategi- og handlingsplan for Buskerud musikkråd vedtatt på årsmøte 3. april 2022

BMR Strategi og handlingsplan 2022 2024