Musikk i fengsel og frihet

Et musikktilbud under og etter soning av fengselsstraff.

Hiphop til hjemmesiden

Hip-hop kurs i Ringerike fengsel høsten 2022

Musikk i fengsel og frihet (Miff) gir musikktilbud til mennesker som sitter i fengsel (trinn 1) og tilbudet fortsetter etter løslatelsen (trinn 2). Alle som ønsker å delta er velkomne og det er ikke nødvendig å ha spilt før. Miff er et landsomfattende prosjekt drevet av Musikkens studieforbund.

I Buskerud har vi musikkundervisning i Drammen fengsel og Ringerike fengsel. Vi har også tilbud under trinn 2 (etter soning) i Drammen.

Les mer på hjemmesiden til musikk i fengsel og frihet