Hvordan koble opp et sanganlegg

Trenger du å koble opp et sanganlegg til bruk på øvelse? Trenger du i tillegg koble til en mikrofon, et piano eller et nettbrett? Mangler du kunnskap om hvordan? Her finner du en enkel veiledning med bilder som steg for steg viser deg hvordan du kobler opp og får lyd i et sanganlegg.

IMG 9237

Her kan du lese veilederen online

Om veilederen
I prosjektet «Plugg inn - lyd ut: hvordan koble opp et sanganlegg» har vi utviklet et hefte med en brukerveiledning i hvordan koble opp et sanganlegg, i hovedsak til bruk på øvelse, for personer med ingen eller liten erfaring på området.

Det er i tillegg utviklet en ny studieplan ved navn «13462 - grunnleggende bruk av sanganlegg». Denne studieplanen som bakgrunn for praktisk kurs kvalifiserer til å søke opplæringstilskudd via Musikkens studieforbund. Heftet brukes som kurslitteratur. (Man må være medlem av Musikkens studieforbund for å kunne motta oppplæringstilskudd.)

Praktisk kurs levert av Buskerud musikkråd
Buskerud musikkråd har gjennomført praktiske kurs i forbindelse med utviklingen av veilederen, og vi kan tilby å gjennomføre kurs ved behov. I løpet av det praktiske kurset får deltakerne informasjon om:
- de forskjellige komponentene i et sanganlegg
- hvordan koble opp sanganlegg, mikrofon, piano og nettbrett
- plassering i rommet
- enkel innstilling av EQ
- feilsøking
- oppbevaring av utstyr og vedlikehold
- spørsmål og svar

Litteraturen som ligger til grunn er veilederen Plugg inn - lyd ut: Hvordan koble opp et sanganlegg.
Kurset blir holdt av en lydtekniker eller person med god realkompetanse på området. Hovedfokuset på kurset er learning by doing. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta.

Ønsker du tilbud på praktisk kurs eller ferdig trykkede hefter? Ta kontakt på buskerud@musikk.no


Her kan du laste ned veilederen som PDF

Prosjektet er utviklet av Buskerud musikkråd og støttet av Musikkens studieforbund.

Utgitt av Buskerud musikkråd 2023

Tekst: Pål Emil Storm-Berg
Foto og design: Ingvild Bergum Berget
Redaktør: Christin Bastiansen

Takk til Kulturrom for innspill i utviklingen av prosjektet.
Takk til Drammen Glassverk Musikkorps og Megabandet for vertskap ved gjennomføring av pilotkurs.