Spire - sparebanken Øst

Sparebanken Øst gir økonomisk støtte til lokale lag og foreninger som aktiviserer barn og unge.

Lag og foreninger oppfordres til å søke om støtte til å realisere planer de selv ikke har midler til å gjennomføre. Vi kan bidra med penger til talentutvikling, anlegg, utstyr og annet som skal til for at barn og unge skal kunne utfolde seg og ha det gøy.

Støtte kan gis til:

  • Ideelle lag og foreninger
  • Tiltak rettet mot barn og ungdom
  • Anlegg og utstyr
  • Prosjekter av allmenn interesse
  • Søker må være kunde eller ønske å bli kunde i Sparebanken Øst

Søknadsfrister: 1. mai og 1. november

Les mer og søk her