Opplæringstilskudd

Buskerud musikkråd behandler opplæringstilskudd for Musikkens studieforbunds medlemmer i Buskerud og hjelper også medlemmene med å søke om tilskudd. Alle lokallag som er medlemmer av en av våre medlemsorganisasjoner kan søke om støtte til kurs.
I 2023 fikk 269 kurs i Buskerud over 1.4 million kr i tilskudd fra Musikkens studieforbund, fordelt på over 12700 kurstimer.

Trommer

Alle medlemslag i våre medlemsorganisasjoner kan søke om tilskudd til sin opplæring.
De formelle kravene til opplæring som skal motta tilskudd fra oss er:

  1. Minimum fire deltakere (inkludert lærer/instruktør/musikalsk leder) med minimum 75% fremmøte
  2. Deltakerne skal være minimum 14 år eller fylle 14 år i løpet av inneværende kalenderår
  3. Minimum fire timers varighet.
  4. Godkjent studieplan - valgt fra vår studieplankatalog før oppstart.

I 2024 er tilskuddssatsen kr 120 per time med lærer, og inntil kr 50 per time uten lærer.

Tilskudd søker dere ved å logge inn i vår tilskuddsportal.

Tilretteleggingstilskudd

Lag med deltakere som har behov for tilrettelegging kan søke tilretteleggingstilskudd. Vi anbefaler at dere tar direkte kontakt med oss i Buskerud musikkråd dersom dere ønsker å søke.

Prioriterte emner

Musikkens studieforbund har enkelte emneområder som kan gi høyere tilskudd etter søknad.

Dispensasjon

Dersom noen deltakere faller av i løpet av kursperioden og antallet som fullfører blir færre en fire, må dette forklares i rapportskjema inne i portalen.

Her kommer du til tilskuddsportalen Veiledning - tilskuddsportalen Medlemsorganisasjoner Studieplaner Prioriterte emner