Buskerudstiftelsen

Buskerudstiftelsen ble etablert i 2012 av musikkorpsene i Buskerud fylke for å yte økonomisk støtte til musikkorpsbevegelsen i Buskerud

Adobe Stock 318779993

Stiftet av NMF-musikkorpsene i Buskerud krets med den hensikt å organisere finansiering av innovative prosjekter. Eiendelene ble gitt som en gave fra Buskerud krets til stiftelsen med vedtekter som regulerer formålet.

Stiftelsens styre ledes av Morten Skaarer og består forøvrig av Terje Gulliksen, Henning Brath, Lillian Bjerke og Per Erling Løkken.

Aktuelle frister:
Buskerudstiftelsen registrerer at aktiviteten øker for musikkorpsene i Buskerud og at vi er blitt mer synlige i hverdagen igjen. Det gleder oss, og stiftelsen vil forsøke å bidra til enda større aktivitet fremover. Vi innvilget i fjor økonomisk støtte til flere prosjekter i forskjellige korps, og samarbeidet blant annet med Elvebyen Messingkvartett om kurs i høstferien.

For å bidra til ytterligere økt aktivitet inviterer Buskerudstiftelsen korpsene i Buskerud også i år til en åpen søknadsrunde innenfor alle kriteriene. Det vil si at har korpset ditt et godt prosjekt så vil vi støtte det, så fremt det er innenfor kriteriene. Samarbeidsprosjekter mellom to eller flere korps, og prosjekter med stor overføringsverdi til andre korps vil prioriteres.

Søknadsfrist settes til 1. september 2024.
Søknad sendes til post@buskerudstiftelsen.no

Også løpende søknadsfrist, ta kontakt ved spørsmål.

Buskerudtstiftelsen