Kulturrom

Formålet med ordningen er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet. Kulturrom administrerer offentlige midler til fellesskapets gode. Målet er å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange.

Kulturrom

Tilskuddsområder

Teknisk utstyr til kulturrom
Dette innebærer det grunnleggende utstyret som trengs til øvingslokaler og fremføringsarenaer. Det finnes tre ulike tilskuddsområder.

  • Øvingsutstyr
  • Fremføringsutstyr
  • Teknisk vedlikehold

Bygg og utbedring av kulturrom
Dere kan søke Kulturrom om å bygge eller utbedre øvingsrom eller fremføringslokaler. Vi skiller mellom enkle romakustiske tiltak og større akustiske utbedringer da det er stor forskjell i krav til dokumentasjon og søknadssum. Dere kan søke om tilskudd til å få utført en akustisk forprosjektrapport tidlig i prosessen og så søke om å bygge eller gjøre større akustiske utbedringer med rapporten som grunnlag. Det finnes tre ulike tilskuddsområder.

  • Akustisk forprosjektrapport (Løpende behandling)
  • Enkle romakustiske tiltak
  • Bygg og større akustiske utbedringer

Søknadsfrist er 1. mars og 1. september. (Akustisk forprosjektrapport har løpende behandling.)

Les mer og søk ordningen her