Koralliansen - stipend for kordirigenter

Dirigentstipendet er en tilskuddsordning for kordirigenter og er en del av Koralliansens dirigentsatsing

Koralliansen

Formålet med ordningen er å heve faglig nivå og engasjement hos kordirigenter og gjennom dette styrke korene.
Alle som er engasjert som fast dirigent i et kor i Norge kan søke stipend.
Stipendet kan gis til dirigenter som skal delta på kurs, seminar, studietur eller personlig veiledning med dirigentfaglig innhold. Det gis ikke støtte til utdanning som kvalifiserer til støtte fra Lånekassen. Det gis heller ikke støtte til deltakelse på kurs som er støttet av Koralliansen, da disse kursene allerede er subsidiert av dirigentsatsingen.

Søknadsfrister er 15. februar og 15. september hvert år.

Les mer og søk her