Trafo - pengestøtte til unge kunstnere

Trafo gir inntil 10 000,- i støtte til kreative og kunstneriske prosjekter. Dette er et tilbud til deg som er i gang med en idé, et prosjekt eller en workshop som du ønsker å utvikle og gjennomføre.

Trafologo rgb

Trafo.no er et nasjonalt tilbud til unge mellom 15 og 25 år med en kunstnerisk eller kreativ interesse. Trafo støtter opp om unge kunstnere som tar selvstendige initiativ og skaper egne prosjekt – uavhengig av kunstform, sjanger eller uttrykksform.

Hva kan jeg få støtte til?

  • Leie av lokale (utstillingslokale, en scene, prøvelokale, fotostudio, location osv.)
  • Leie av utstyr (kamera, lydutstyr, lydstudio osv.)
  • Innkjøp av tjenester (trykk, fotograf, lydtekniker, studiotid, en workshopholder osv.)
  • Materialer (maling, lerret, rammer, scenografi osv.)
  • Eller andre prosjektutgifter

Søknadsfrister

Det er søknadsfrist den 1. hver måned (bortsett fra 1. januar og 1. juli).

Les mer og søk her