Skolen som kulturarena

Hvordan bør kulturlokaler planlegges og bygges i skolen? Her får dere som skal bygge eller rehabilitere skolelokaler anbefalinger og en sjekkliste dere kan bruke som verktøy.

2023 11 24 Veileder Skolen som kulturarena Viken FK

Målgruppene for veilederen er skoleeiere, samt organisasjoner som er involvert i anskaffelse, planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av lokaler som har behov for kulturlokaler.

Veilederen er først og fremst laget for skoler, men kan også være relevant for andre, for eksempel barnehager, eldresentre og omsorgsbygg. Målet med veilederen er at den skal bidra til at det blir bygd flere gode kulturarenaer.

Tidlig involvering av brukergrupper er en nøkkel

Veilederen har en ny metodikk og tilnærming til måten å bygge skoler på sammenlignet med tradisjonelle veiledere. Hvordan bør man tenke sambruk og parallellbruk allerede i planfasen? Det er nødvendig å involvere alle fremtidige brukergrupper så tidlig som overhodet mulig i prosessen.

Kontakt

Kontaktperson for veilederen i Akershus fylkeskommune er Torunn Korneliussen.
Ønsker du å få tilsendt et Excel-skjema hvor du kan sammenligne krav fra ulike veiledere og andre spesifikasjoner, kan du også ta kontakt med Torunn.

Det er Bjørn Boge som har skrevet veilederen. Bjørn Boge kan kontaktes på telefon 92 83 92 54.

Veilederen ble laget av Viken fylkeskommune i 2023.

Her finner du veilederen