Tilskuddsordninger

Buskerud musikkråd fordeler opplæringstilskudd og gir veiledning i andre tilskuddsordninger. Under finner du en oversikt over aktuelle tilskuddsordninger for det frivillige musikkliv. Ta kontakt med oss hvis du ønsker veiledning.