Akivitetsmidler for kor

Aktivitetsmidlene tildeles over statsbudsjettet og finansieres via overskuddet fra Norsk Tipping (tippemidlene). Ordningen administreres av Norges Korforbund, som søker og rapporterer til Kulturdepartementet. Midlene er fordelt på to støtteordninger: konsertstøtte og produksjons- og driftsstøtte til kor. ALLE kor kan søke på disse to tilskuddsordningene, uavhengig om man er organisert i et forbund eller ikke.

Adobe Stock 243162183

Konsertstøtte – kor som samarbeider med profesjonelle sangere og instrumentalister
Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Ordningen retter seg mot alle kor uansett organisasjonstilknytning. Søker trenger ikke være et kor, såfremt prosjektet faller inn under ordningen. For 2021 er det avsatt omlag 6 millioner kroner fordelt på to tildelinger. Tre viktige forutsetninger for at man kan søke midler:

  • det skal være framføring av levende kormusikk
  • det skal være samarbeid med eksterne profesjonelle aktører som deltar under selve framføringen (sangere eller musikere, evt. andre),
  • konserten/prosjektet kan ikke være avsluttet (avholdt) før søknadsfristen

Faste søknadsfrister: 15. mars og 15. september – begge datoer kl. 23.59


Produksjon og driftsstøtte
Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Støtten vil gis til ett års drift, og vil ikke være prosjektorientert slik som konsertstøtten.
Midlene gis uavhengig av organisasjonsmedlemskap, dvs at alle kor kan søke.

Merk at ordningen er for det som ofte omtales​ som semi-profesjonelle kor, altså ikke vanlige amatørkor. Midlene er gitt av Kulturdepartementet. For 2020 (driftsåret 2021) er det satt av 4,5 millioner kroner til denne ordningen. Ved tildelinger utbetales 75 prosent umiddelbart, mens 25 prosent etter rapportering.

Søknadsfrist for driftsåret 2025 er 15. november 2023

Les mer og søk her