Lønnsomt kurs

Kurset tar for seg tilskudd fra Musikkens studieforbund , Norsk Musikkråd og andre aktuelle tilskuddsordninger for det frivillige musikklivet.