Lønnsomt kurs

Tilskuddsordninger for det frivillige musikkliv

IMG 0327 penger bmr

Innhold
"Lønnsomt kurs" tar for seg tilskudd fra Musikkens studieforbund (opplæringstilskudd) , Norsk Musikkråd (Frifond, KOMP, Frifond kompetanse og aktivitet) og andre aktuelle tilskuddsordninger for det frivillige musikklivet (Kulturrom, Momskompensasjon, Aktivitetsmidler for kor, Viken fylkeskommunes ordninger med fler).

Kurset tar også for seg søknadsskriving. Det blir gitt tips og gode råd for prosjektbeskrivelse og oppsett av budsjett.

Form
Kurset gjennomføres på en kurskveld og blir holdt av Buskerud musikkråd.

Kursets innhold og lengde kan formes etter ønske.
Det kan for eksempel legges inn informasjon om musikklokaler, akustikk og akustikkmålinger, praktisk hjelp til søknader eller rapportering av opplæringstilskudd eller informasjon om drift av lokale musikkråd.

Ønsker du at vi skal holde "Lønnsomt kurs" i i din region eller for din forening? Ta kontakt med oss