Ung Kultur Møtes

UKM (Ung Kultur Møtes)

UKM Buskerud administreres av Buskerud musikkråd, på vegne av Buskerud fylkeskommune. Musikkrådet er ansvarlig for gjennomføring av fylkesfestivalen, andre regionale aktiviteter og koordinering av lokalnivået gjennom året, samt Buskerud sin deltakelse på landsfestivalen.

UKM står for Ung Kultur Møtes, og er en arena for ungdommer i alderen 13-20 år. UKM er en arena der ungdom møter ungdom, der kultur utveksles, uten konkurranse, men med tanker om utvikling, læring og samhold. Kort sagt; UKM skal være Norges viktigste kulturelle møteplass for unge. UKM arrangeres på tre forskjellige nivåer: kommunalt, fylke/regionalt og nasjonalt. Ungdommene kan delta med kunst- og kulturinnslag innenfor musikk, dans, teater, film, foto, kunst og mye, mye mer. Mange ungdommer deltar også på UKM i andre roller som for eksempel ung arrangør, i mediaredaksjonen eller som konferansier. UKM er samtidig mye mer, og for mer informasjon om hva UKM er kan man gå inn her!

NYTT I 2025
UKM Buskerud fylkesfestival 2025 blir arrangert på Hønefoss!

Les mer om UKM Buskerud her