UKM Buskerud 2024 - for kommunekontakter

Dette er en informasjonsside for UKM lokalkontakter i Buskerud. Her vil vi legge informasjon, oppdatert program og nedlastbare dokumenter relatert til blant annet fylkesfestivalen.

UKM Buskerud 2023

INFORMASJON OM FYLKESFESTIVALEN 2024

Lederinfo og deltakerprogram per 10. april - her finner man det meste om fylkesfestivalen man trenger å vite som kommunekontakt og/eller reiseleder. Bakerst ligger også en oversikt over workshops og mentorer.

Lederinfo med oversikt over workshops og mentorer

Deltakerprogram - Sendt ut på SMS til deltakere 9. april


Tidligere info utsendt:

Infoskriv 1 for fylkesfestivalen Buskerud 2024 - Første infoskriv sendt ut til kommunekontaktene for UKM


ANNEN INFO - UKM LOKALT/VIDERESENDING

Kvoter er sendt ut på mail til den enkelte kommune. Her er forslag til veiledning for fagpanel, samt et samtykkeskjema dere kan gi til deltakere dere ønsker å videresende. Et tips er at disse er lettere å få inn ved å godta et bilde av signert skjema sendt til/fra mobil.

Kunstverk og kunstnere pa fylkesfestivalen - Kunst - videresending av kunstbidrag, eget skriv.

Veiledning fagpanel lokalt

Samtykkeskjema 2024 for deltakere pa fylkesfestival

Informasjon om UKM og fylkesfestivalen til deltakere - Dette er et skriv til deltakere dere kan distribuere til de som blir videresendt med generell info om hva de kan forvente seg på fylkesfestival.