Låtskriverkurs

Vi arrangerer et par låtskriverkurs i løpet av året i samarbeid med Østafjelske kompetansesenter for musikk.

Latskriverkurs Sorvag
Latskriverkurs Sorvag deltaker
Darlingwest uten logo
Workshop mjondalen Kim bergseth
Lars bremnes2
Latskriverworkshop bergseth
Workshop Bergseth lyttesession
Gruppearbeid latskriver bergseth
Unni workshop
Jeff wasserman deltakere

Bakgrunn for låtskriverkurs
Bakgrunnen for prosjektet er et behov for en arena i gamle Buskerud der en voksende gruppe av unge musikere som ikke nødvendigvis er med i band, kan få en egenutvikling og kompetanseheving ved hjelp av profesjonelle instruktører, på et nivå og et nettverk som ikke er mulig lokalt. Vi håper med dette å stimulere eksisterende talent til å finne veien videre og generelt øke kompetansen og aktiviteten blant unge musikere i regionen.

Kursene
Låtskriverkursene går som regel over to dager eller kvelder og tar for seg enkle og effektive verktøy og metoder man kan bruke for å videreutvikle eget låtmateriale. Målet med kursene er å inspirere, utvikle nye ideer og utveksle erfaringer. Det jobbes både individuelt og i grupper. 

Kursene er ikke for nybegynnere, men for de som har prøvd seg litt på å skrive sanger på egenhånd eller i bandsammenheng.

Vi prøver å samle en gruppe deltagere med omtrentlig likt nivå, slik at alle skal få utbytte av kursene. Kursene er derfor søknadsbasert.

Tidligere kursholdere
Vi ønsker å holde høy kvalitet på kursholderne. Vi har tidligere hatt kurs med:
Darling West, Lars Bremnes, Unni Wilhelmsen, Jeff Wasserman, Hanne Sørvåg og Kim Edward Bergseth.

Aktuelt kurs i 2023
Mer informasjon kommer