Akustikkprosjektet

Buskerud musikkråd gjennomfører nå et prosjekt for å kartlegge og måle akustikken i alle lokaler som brukes til musikkformål i Buskerud. Prosjektet er finansiert av Buskerud fylkeskommune, Buskerud musikkråd og den enkelte kommune.

Prosjektet skal omfatte både øvingslokaler og framføringslokaler. Resultatene fra akustikkmålingene sammenlignes med den nylig lanserte NS8178 "Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkøvelse".

Når prosjektet er gjennomført utarbeides en oversikt over musikklokalene i kommunen, som også viser kvaliteten på hvert enkelt lokale. På bakgrunn av denne listen kan man arbeide for å forbedre eksisterende lokaler og arbeide for utvikling/bygging av nye og mer egnede lokaler.

Les mer om musikklokaler på http://www.musikklokaler.no/

Akustikk