Kartlegging av kulturlokaler

Å ha tilgang til egnede lokaler er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre et levende kulturliv over hele landet. Dessverre er dette mangelvare, spesielt for de lokale frivillige kulturorganisasjonene

Selv om mange kommuner har god oversikt over sine kulturlokaler, så er savnet etter en uttømmende og landsomfattende kartlegging stort. Kulturalliansen har derfor, i samarbeid med Norsk musikkråd og Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen), tatt initiativ til et prosjekt som muliggjør gjennomføringen av dette.Hovedmålet for prosjektet er å gi kunnskap om lokaler som brukes til kulturformål – hvem som eier de, hvem som bruker de, og hvorvidt de er egnet til den bruken de har. Med det nye kartleggingsverktøyet skal de viktigste opplysningene om lokalene registreres og sees i sammenheng. Vi inviterer derfor kommuner og kulturaktører til å gå sammen med de frivillige kulturorganisasjonene om å gjennomføre kartlegginger lokalt.

Les mer på Kulturalliansen sine sider