Akustikkmålinger og kartlegging av kulturlokaler
Videregående skoler i Buskerud

Kulturopplevelser betinges sterkt av lokalene de fremføres i, både for utøver og publikum. Et egnet lokale vil måtte oppfylle visse kriterier, i form av størrelse, ventilasjon, tilgang, plassering og ikke minst rene akustiske krav. Ved å kartlegge noen av disse forholdene og foreta akustikkmålinger i lokaler brukt til kulturformål vil man kunne vurdere lokalenes egnethet til musikkformål.

Skolene er viktige allmenne kulturarenaer. I dette prosjektet i regi av Buskerud musikkråd (BMR) har det vært gjennomført befaringer og akustikkmålinger i 16 lokaler ved 13 videregående skoler i tidligere Buskerud fylke. Målingene har først og fremst vurdert lokalenes egnethet som fremføringslokaler for musikk. Befaringene og målingene er utført i 2019, rapporten overlevert Viken fylkeskommune i 2020.

Last ned rapporten med sammendrag av målingene her

Klarinetter Adobe Stock 228085914