Frifond kompetanse og aktivitet

Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.

Frifond

Frifond kompetanse og aktivitet har to søknadsfrister i løpet av året:

- den neste søknadsfristen er 5. april og gjelder for prosjekter som skal gjennomføres i tidsrommet juli - desember 2024

Søknadsportal