Frifond kompetanse og aktivitet

Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.

Fristen for å søke Frifond kompetanse og aktivitet for 2021 var 25. februar.

Ny søknadsfrist for 2022 kommer mot slutten av 2021.

Søknadsportal