Frifond kompetanse og aktivitet

Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.

Fristen for å søke Frifond kompetanse og aktivitet for 2023 var 24. februar.

Ny søknadsfrist for 2024 kommer mot slutten av 2023.

Søknadsportal