Instrumentfondet

Instrumentfondet er en statlig støtteordning for skolekorps til innkjøp av instrumenter som NMF fikk gjennomslag for i 2006. NMF er saksbehandler av Instrumentfondet for alle korps i Norge, uavhengig av medlemskap.

Adobe Stock 314035843

Det er mulig for alle skolekorps i Norge å søke om støtte fra Instrumentfondet. Med skolekorps menes musikkorps der minst ¾ av korpsets spillende besetning er i alderen 7-19 år.
Korps som ikke er medlem i NMF kan også søke, da må medlemslister med fødselsdato samt kopi av korpsets vedtekter legges ved søknaden.

Oppdaterte retningslinjer for instrumentfondet fra 2020 kan leses her:
Retningslinjer Instrumentfond


Hva får du ikke støtte til?*
- Instrumenter kjøpt før 1. januar i søknadsåret
- Reparasjon av instrumenter
- Noter, uniformer og annet korpsutstyr

Søknadsfrist: 1. april
Rapporteringsfrist: 1. desember

Les mer om støtteordningen hos NMF