Nyheter  Tirsdag 8. september 2020

Forsker på spredning av dråper fra sang og blåseinstrumenter kopi

Det er ikke farligere å synge og spille enn å snakke og le. SINTEF har sett på spyttdråpers fart og lengde ved sang, diktlesning og hos musikere på fløyte, klarinett og tuba.

Tubaistsmitte

Et høyhastighetskamera tar bilder av spyttdråper ved forskjellige aktiviter.

SINTEF har forsket på hvordan sang og blåseinstrumenter sprer dråper. Forskningsprosjektet er gjort i samarbeid med FHI og Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund, samt en rekke andre musikkorganisasjoner. Spørsmålet har vært om det er en stor dråperisiko når vi synger i kor, spiller i korps eller andre samspillsgrupper.

Kort oppsummert er det ikke farligere å synge enn å snakke og le. Vi kan trygt synge og spille sammen så lenge vi overholder smittevernreglene.

Norsk musikkråd er opptatt av at det skal være trygt å delta på musikkøvelser, og utøverne skal være trygge på at det er forsvarlig å synge og spille sammen så lenge smittevern blir praktisert. Derfor er det utarbeidet en smittevernveileder for musikkøvelser i samråd med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Det har dessverre oppstått noen misoppfatninger av hvorvidt det er forsvarlig å synge sammen. Det er publisert innlegg hvor det fortelles om at korister har blitt smittet på øvelser. I de få tilfellene vi kjenner til, har ikke anbefalte retningslinjer for smittevern blitt overholdt.

SINTEF-resultatene bekrefter nå at så lenge vi tar forholdsregler, kan man synge og spille sammen. Dette understøttes også av nylig publisert forskning ved universitetet i Lund.

Derfor er det både forsvarlig og ønskelig at musikklivet nå kan ta opp igjen sin aktivitet. Kultursjefene og kommunelegene her til lands bør merke seg at sang kan gjennomføres så lenge myndighetens krav om minst 1 meter blir respektert. For å være føre var har vi i smittevernveilederen etablert 1,5 meter til siden og 2 meter i front.

Floytesmitte

Sintef måler spyttdråper fra sang og spill på tuba, fløyte og klarinett.

Vår erfaring er at kommunene praktiserer restriksjoner veldig ulikt, noen har åpnet opp for musikkaktivitet og utlån av skolebygg, mens andre holder igjen. Vi har forståelse for at ting ikke er som normalt og at byggene vi bruker til å øve må benyttes til andre ting, men vi har liten forståelse for at ledige lokaler ikke kan tas i bruk, spesielt når smittevern er begrunnelsen.

Etter en lang periode uten aktivitet, er vårt ønske at kommunene ikke stenger døra for musikkøvelser nå som vi trenger det som mest: Vi opplever en tid hvor savnet etter samvær med andre er stort. Arbeidsplassen er for mange den viktigste sosiale møteplassen, og koret er nummer to. Med mange på hjemmekontor er det ekstra viktig å kunne møte andre på en forsvarlig og akseptert måte. Det er spesielt viktig på små steder hvor alternativene er færre. Både for folkehelse og integrering er disse møteplassen uerstattelige.

I september har flere hundre kor og ensembler over hele landet åpnet opp øvelsene i forbindelse med kampanjen Gjensynsglede. Med smitteveilederen i hånd har de ønsket nye medlemmer velkommen. Vi ønsker at så mange som mulig skal få muligheten til å oppleve det fellesskapet som musikklivet gir. For de som har følt ekstra på ensomheten i koronatiden er vår anbefaling å bli med i et kor eller i en av de andre muligheter som det frivillige musikklivet kan by på.

Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund tar ansvar for at utøverne i lagene til organisasjonene våre har et godt smittevern. Vi håper nå at kommunene slipper musikklivet til, tillater musikkøvelser og låner ut skolebygg og andre lokaler så snart det er praktisk mulig.

Les mer: