Nyheter  Torsdag 19. mai 2022

Ledig stilling

Vil du være med på laget og jobbe for at musikklivet får bedre tilrettelagte øvings- og fremføringslokaler?

Arbeidsgiver: Buskerud musikkråd, Østfold musikkråd og Norsk musikkråd

Stillingstittel: Akustikkrådgiver for musikklokaler

Frist: 12.06.2022

Ansettelsesform: Engasjement

Det er et stort behov nasjonalt, regionalt og lokalt for kartlegging, akustikkmåling, synliggjøring av behov og rådgivning på dette feltet. Musikkrådene i Norge har dette som en av sine kjernesaker. Vi søker en person som kan ha ansvaret for dette arbeidet både i Østfold (40%) og Buskerud (40 %), samt noe arbeid nasjonalt i Norsk musikkråd (20%).

Arbeidsoppgaver
· Akustikkmålinger med rapportskriving
· Kartlegging av lokaler
· Rådgivning til lag, foreninger, lokale musikkråd, organisasjoner og det offentlige
· Kommunisere og formidle behovet for egnede musikklokaler
· Ta aktiv del i det nasjonale kompetansenettverket
· Initiere og gjennomføre tiltak i samråd med oppdragsgivere
· Utarbeide dokumentasjon og faktagrunnlag for arbeidet med musikklokaler

Det er fast kontorplass i Østfold musikkråd (Fredrikstad), Buskerud musikkråd (Drammen) og mulighet for delvis hjemmekontor. Det er likevel en del fleksibilitet i stillingen og arbeidssted vil variere etter behov. En del reisevirksomhet og noe ettermiddag/kveldsarbeid må påregnes. Vi tilbyr betalt opplæring og sertifisering som akustikkmåler i Norsk musikkråd. Den som ansettes vil bli en viktig del av det nasjonale nettverket for akustikk og musikklokaler i Norsk musikkråd, og være en del av Nasjonalt Utvalg for Musikklokaler.

Les mer og søk her