Nyheter  Torsdag 21. mars 2019

Lønnsomt kurs i Kongsberg

Buskerud musikkråd, i samarbeid med Kongsberg musikkråd, inviterer til et informasjonsmøte og kurs som setter fokus på hvordan lag og foreninger kan arbeide for å øke sine inntekter.

Sted: Kongsberg rådhus, Mosebekksalen

Dato: 29. april

Tidspunkt: 18.00-21.00 – Tidsrammen kan forkortes avhengig av antall deltakere og spørsmål underveis.

Kurset er delt inn i to deler.

Del 1 vil inneholde:

• tilskuddsordninger som lag og foreninger kan søke på

• stipend, fond og stiftelser som yter tilskudd til frivilligheten

• hvordan man utformer en god søknad

• relevante skatteregler

Kursholder: Elisabeth Bjørke Knudsen og Sigbjørn Innjord Thomassen, Buskerud musikkråd

Del 2 vil være rettet spesifikt mot både nye og eksisterende søkere av voksenopplæringstilskudd (VO-tilskudd) som forvaltes av Buskerud musikkråd/Musikkens studieforbund.

Denne delen vil inneholde:

• Gjennomgang av reglement for voksenopplæringsmidler.

• Gjennomgang av søknads- og rapporteringsprosessen.

• Opplæring i søknads- og rapporteringsportalen KursAdmin (gjelder ikke for medlemmer i Norges Korforbund). Ta gjerne med egen PC.

• Vi hjelper nye søkere med å opprette bruker og søknad

Kurset vil også inneholde en kort presentasjon av Buskerud musikkråd og saker vi arbeider med. Vi håper også at deltakerne på kurskvelden har innspill til saker musikkrådet kan arbeide med!

Enkel servering. Velkommen!