Nyheter  Mandag 25. april 2022

Nye styremedlemmer i Buskerud musikkråd

Søndag 3. april 2022 ble det avholdt årsmøte i Buskerud musikkråd.
Årsmøte holdes hvert 2. år.

Folkemusikksenteret

Folkemusikksenteret i Buskerud

Årsmøte 2022 ble avholdt på Folkemusikksenteret i Buskerud som ligger i Prestfoss. I forkant av årsmøtet ble det arrangert en fagdag med tittelen "Framtidas folkemusikk." Fagdagen inneholdt kurs, panelsamtale og ble avsluttet med en konsert med unge folkemusikktalenter.

På årsmøtet ble det valgt nytt styre og styreleder. Nye i styret er Wenche Tømmervik som er leder i Ringerike Musikkråd og som har solid erfaring fra korfeltet. Ny vararepresentant ble Kjellfred Dokka som er nestleder i Ål musikkråd og er en aktiv arrangør i musikklivet på Ål.

Styret i Buskerud musikkråd 2022 - 2024:
Arild Bakke Hansen - styreleder (Norsk sangerforum)

Lillian Søland - styremedlem (Korpsnett)
Åshild Wetterhus - styremedlem (Folkemusikksenteret i Buskerud)
Tore Narverud - styremedlem (Drammen jazzforum)
Wenche Tømmervik - styrmedlem (Ringerike Musikkråd) NY

Kjellfred Dekko - varamedlem (Ål musikkråd) NY