Nyheter  Torsdag 11. november 2021

Nytt lokalt musikkråd i Hemsedal

«Hemsedal Musikkråd er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikklivet i Hemsedal kommune.» Slik lyder kort og godt formålet formulert i vedtektene til det nyopprettede lokale musikkrådet i Hemsedal. Det er faktisk en så rykende fersk organisasjon at den ble stiftet på sitt første ordinære årsmøte mandag kveld den 8. november i Kyrkjestugu.

Bilde styret redigert

Det har vært jobbet både regionalt og lokalt med forberedelser og lokale tilpasninger før stiftingsmøtet. «Alle kommuner er ulike, med sine lokale styrker og utfordringer – det gjelder å finne den formen på musikkrådet som vil gi mest tilbake til Hemsedal» sier Elisabeth Bjørke Knudsen, daglig leder i Buskerud musikkråd. «Hallingdal er en region med så mye potensiale innenfor kulturfeltet, og det er viktig for oss på fylkesnivå å være en ressurs der vi kan for musikklivet, men det er ingen hemmelighet at folk lokalt vet best og kan være en lokal ressurs på en helt annen måte. Det nye styret som har blitt valgt inn er en gjeng med inspirerende og høyst kompetente mennesker som både har kreativitet, energi og kompetanse til å løfte musikk- og kulturlivet i Hemsedal. Vi gleder oss til å følge utviklingen!»

Hemsedal musikkråd er en frivillig organisasjon, og har som noen av sine hovedoppgaver å kunne være en stemme for musikklivet lokalt, en lokal utvikler og samarbeidsressurs for kommunen. Den nyvalgte styrelederen Inger Lill Solberg sier at prioriteringene fremover er å få på plass en handlingsplan for det kommende året og engasjere seg i relevante saker som angår musikk- og kulturfeltet.

Det nye styret består av følgende personer:
Ole Embrikgård
Knut-Erik Kjøge
Kanutte Nikolaisen
Tori Snerte
Inger Lill Solberg

Ta kontakt på hemsedal@musikk.no, bli medlem eller meld om du har spørsmål, ideer, innspill eller saker du vil vi skal ta tak i.